Mahamudra Eliminująca Ciemności Niewiedzy

44.00

Brak w magazynie

Jedna z najważniejszych książek dla praktykujących w linii Karma Kagyu i obowiązkowa pozycja w bibliotece po którą można sięgnąć na każdym etapie zaawansowania w praktyce. IX Karmapa opisuje cztery praktyki wstępne Mahamudry – Nyndro, medytację uspokojenia umysłu – Shine oraz wgląd w Naturę Umysłu – Lagtong kończąc poradami jak uniknąć błędów w medytacji i w którym momencie mogą pojawić się przeszkody. Tekst Karmapy opatrzony jest komentarzami Beru Khyentse Rinpoche,

Spis treści
IX Karmapa Wangcziuk Dordże

MAHAMUDRA ELIMINUJĄCA CIEMNOŚCI NIEWIEDZY
Wprowadzenie 9
Praktyki wstępne 11
Medytacja Wadżrasattwy 15
Ofiarowanie mandali 17
Guru Joga 20
Śmierć i nietrwałość 23
Karma, prawo przyczyny i skutku 25
Wady samsary 27
Cenne ludzkie odrodzenie 29
Warunek przyczynowy powodzenia 31
Warunek główny 31
Warunek obiektywizmu 31
Warunek poprzedzający 32
Medytacja uspokojenia umysłu 33
Niezbędna postawa ciała i umysłu 33
Skupienie się na widzianym przedmiocie 35
Inne przedmioty zmysłów 37
Wyeliminowanie otępienia i pobudzenia umysłu 38
Skupienie bez obiektu 40
Skupienie się na oddechu i trzy fazy ustabilizowania umysłu 43
Usuwanie mentalnego napięcia i luzu 45
Rzeczywisty stan uspokojenia umysłu i trzy dobrodziejstwa 47
Medytacja przenikającego wglądu 51
Patrzenie na ustabilizowany umysł 51
Patrzenie na umysł w ruchu, czyli umysł myślący 53
Patrzenie na umysł odbijający zjawiska oraz w relacji do ciała 55
Patrzenie jednocześnie na ustabilizowany i poruszający się umysł 58
Rozpoznawanie natury ustabilizowanego umysłu 60
Rozpoznawanie natury poruszającego się, czyli myślącego umysłu 64
Rozpoznawanie natury umysłu odbijającego zjawiska i umysłu w relacji do ciała 67
Jednoczesne rozpoznawanie natury umysłu ustabilizowanego i umysłu w ruchu 71
Podsumowanie 74
Podniesienie jakości praktyki 75
Połączenie Mahamudry z innymi praktykami i czterema aktywnościami 75
Pięć wypaczonych poglądów, trzy umiejętności i cztery ciała Buddy 80
Trzy miejsca, w których możesz zejść z drogi oraz cztery, w których możesz utracić pustość 84
Niebezpieczne momenty, kiedy rzeczy mogą powstać jako wrogowie i inne zakłócenia 88
Dobroczynne skutki praktyk oraz faz i ścieżek według Mahamudry 95
Końcowe definicje 106
Kolofon Autora 111

Aśwaghosza

Pięćdziesiąt strof oddania dla Guru
Przedmowa 115
Tekst 119