Opowieści o szalonym joginie. Życie i dzika mądrość Drukpy Kunleja

150.00

24 w magazynie

Nakład TYLKO 200 egz.

Elizabeth L. Monson
Opowieści o szalonym joginie
Życie i dzika mądrość Drukpy Kunleja

przekład Jan Szlagowski

format A5
twarda oprawa
stron 250 + kolorowa wkładka
cena brutto 150 pln
ISBN 978-83-962044-5-5

Szaleńczo potrzebujemy jako jednostki i cywilizacja odzyskać godność i szacunek oraz zrehabilitować męski pierwiastek po stuleciach nadużyć i przemocy oraz obecnej niechęci, urazy i często nienawiści w kierunku męskiej emanacji. Ta inspirująca dla otwartego umysłu książka i historia szalonego jogina może byś taką szansą dla nas. To szansa odkrycia w każdym z nas mądrości, klarowności, dobroci, współczucia i zrozumienia, poza koncepcjami i sztampowym myśleniem. Lektura tej książki może byś także okolicznością docenienia i celebracji dojrzałej siły fallicznej – rozświetlającej mocy, która wraz z zasadą żeńską, spontanicznie stwarza w każdej chwili nowy świat, wewnątrz i na zewnątrz nas.
ESTERA SARASWATI
Kobieta Mądrości, tantryczna jogini, artystka, www.esterasaraswati.com.pl

Opowieści o szalonym joginie to eksperyment w dziedzinie literatury faktu zakończony całkowitym sukcesem. Książka ta, zakorzeniona w przekładach, badaniach terenowych i historiach przekazywanych ustnie, lecz napisana jako wciągająca powieść prozą i wierszem, osiąga to, co udało się bardzo niewielu pracom akademickim: przenosi czytelnika do rozległych miejsc i intymnych przestrzeni, w których magia Drukpy Kunleja staje się realna. Z oddaniem, wyczuciem i kunsztem Elizabeth L. Monson powołuje do życia opowieści i nauki wielkiego buddyjskiego świętego z Bhutanu.
KURTIS SCHAEFFER
profesor języka tybetańskiego i studiów buddyjskich na University of Virginia

Żyjący w XV wieku i otoczony uwielbieniem w Tybecie, Bhutanie i Nepalu himalajski święty, Drukpa Kunlej, znany jest zarówno ze swego głębokiego mistrzostwa w praktyce buddyjskiej, jak i wysoce niekonwencjonalnego i często humorystycznego, zachowania. Przysłowiowy trikster i jogin „szalonej mądrości” – jego wygląd i życie pełne hulanek, flirtów i łamania norm społecznych, rozumiane są jako metody służące wytrącaniu zwyczajnych ludzi z nawykowych sposobów myślenia i kierowania ich ku duchowemu przebudzeniu.

Elizabeth L. Monson spędziła dekady podróżując przez Himalaje, podążając śladami Drukpy Kunleja i tłumacząc jego dzieła. W tej kreatywnej opowieści, przekłady nauk Drukpy Kunleja wplecione zostały w historię jego życia opartą na oryginalnych źródłach faktograficznych, autobiograficznych szkicach, podaniach ludowych i przeprowadzonych osobiście przez autorkę badaniach etnograficznych. Ich rezultatem jest poruszająca opowieść o życiu Drukpy Kunleja – pełna magicznych spotkań i odniesień do jego siddhi, czyli nadprzyrodzonych zdolności – ukazująca czytelnikowi namacalny przykład buddyjskiego potencjału zręcznego inspirowania ludzi do przebudzenia.

Dr ELIZABETH L. MONSON jest duchową współdyrektorką Natural Dharma Fellowship i nauczycielką w Wonderwell Mountain Refuge. Naucza Dharmy w tradycji buddyzmu tybetańskiego, wykładała na Harvard Divinity School i uczy medytacji w Nowej Anglii.

Spis treści oraz wstęp

Fragment książki